Karriereveje

Præstationsmål for politibetjente

politibetjente på patrulje

••• Juanmonino / Getty Images

Det er almindeligt forstået, at politiafdelinger har et enormt ansvar for at beskytte og tjene deres lokalsamfund, uanset om det er på lokalt, statsligt eller endda føderalt niveau. De samme afdelinger har også en forpligtelse til at være skattemæssigt ansvarlige med de skatteyderkroner, de bruger, mens de beskytter og tjener. Derfor er vigtigheden af ​​præstationsmål, både for de enkelte betjente og hele bureauer, let at se.

Historisk set er disse målinger kommet i form af let-at-spore målinger, såsom antallet af anholdelser en betjent foretog, opkald betjenten reagerede på, og rapporter taget. Håndhævelsesaktiviteter – arrestationer, advarsler og lignende – får ofte særlig opmærksomhed. For afdelinger har kriminalitetsrater en tendens til at være det vigtigste mål for at bestemme effektiviteten, på trods af at problemer, der ligger uden for en politimyndigheds kontrol, kan have en enorm indvirkning på kriminalitet i et givet samfund.

Hvad gør en god politibetjent

For mange afdelingers kulturer er karikaturen af ​​en god officer en, der reagerer på og fjerner opkald hurtigt, engagerer sig i proaktive håndhævelsesaktiviteter og producerer høje håndhævelsestal.

Kort sagt anses officerer, der er hurtige, effektive og produktive, stort set for at være de bedste. Hvad der dog ofte går tabt i metrikken er, hvor effektiv en individuel officer eller afdeling faktisk er.

Det skal her siges, at kvotesystemer, hvor betjente skal foretage et vist antal anholdelser eller skrive X-antal trafiksedler, er mere eller mindre ikke-eksisterende og ofte ulovlige, i modsætning til hvad folk tror.

Ikke desto mindre, mens afdelinger fokuserer på produktivitet (kvalitet), mens de ignorerer effektivitet (kvalitet), er det let at forstå, hvordan både officerer og administratorer kan misforstå budskabet og komme af sporet ved at fokusere på tal frem for mennesker.

Social forandring kræver kulturforandring for politiet

Et samfundsklima i konstant forandring gør det mere og mere tydeligt, at selvom håndhævelsesindsatsen er et effektivt værktøj til at reducere kriminalitet og fremme sikkerheden, er det kun ét værktøj i værktøjskassen.

Det, der virkelig gør en god betjent i offentlighedens øjne, er ikke en, der skriver mange billetter eller sætter mange mennesker i fængsel, men en, der værdsætter og forstår det samfundsorienterede politikoncept.

Disse officerer er flere end blot håndhævelsesagenter, men undervisere og problemløsere, der har et højt niveau af følelsesmæssig intelligens og de bløde færdigheder, der er nødvendige for at gøre en reel forskel i deres daglige interaktioner på og uden for jobbet.

Yderligere målinger for politiets effektivitet

Håndhævelse og kriminalitetstal skal fortsat tages i betragtning ved måling af ydeevne. Disse tal vil dog kun tegne en del af billedet. Hvis kriminaliteten falder, kan det for eksempel tænkes, at håndhævelsen også vil falde, da der tilsyneladende er færre, der begår kriminalitet.

Samtidig er det rimeligt at se, at en indledende stigning i en kriminalitet faktisk kunne indikere politiets effektivitet i at vinde offentlighedens tillid, da medlemmer af samfundet kan føle sig mere trygge ved at rapportere tidligere urapporterede eller underrapporterede forbrydelser.

Serviceorienterede målinger, såsom ydet assistance, sikkerheds- og uddannelsessamtaler, nabo- og virksomhedstjek og andre samfundsorienterede aktiviteter, kan inkluderes og opmuntres i præstationsmål.

Ikke alene kan disse foranstaltninger hjælpe med at give et klarere billede af, hvad den egentlige mission med politiarbejde er – eller kunne være – men de tilskynder også til større samfundsengagement for at hjælpe med at bygge bro over den alt for åbenlyse kløft mellem politi og lokalsamfund.

Politi her for at tjene folk

Næsten alle betjente på vejen har hørt den velkendte sætning 'Jeg betaler din løn' fra en borger, de har stoppet eller tilbageholdt. Mens den udtalelse vil bestemt ikke få nogen ud af en fartbøde, hvad nu hvis der er mere i, hvad den ellers lovlydige borger forsøger at sige? Er det muligt, at der bag den udtalelse ligger tanken om, at politiet måske ikke yder den slags service, som offentligheden har brug for eller ønsker?

Talspillet vil altid være et vigtigt mål for politiets præstationer, men betjentene gør klogt i at huske det grunde til, at de blev politibetjente til at begynde med, og at de er her for at tjene folket, ikke lave widgets.