Regeringskarrierer

Hvordan statens pensioner fungerer

Pensionsplan graf ved siden af ​​lommeregneren

••• KLH49/E+/Getty Images

I de fleste brancher gik medarbejderpensioner ud med den selvstændige faxmaskine og jakkesæt med tre knapper, men i regeringen er pensionsordninger stadig almindelige. Offentlige pensionssystemer giver et sundt supplement til social sikring og personlige investeringer. Disse tre elementer udgør trebenet taburet af regeringens pensionering .

Statens ansattes pensionsordninger

Som i alle offentlige udgifter betaler skatteyderne i sidste ende regningen, men de er ikke de eneste med hud i spillet. Aldersydelser gives ikke kun til offentligt ansatte, når de holder op med at møde på arbejde. Medarbejdere bidrager med en del af hver lønseddel til deres pensionssystemer, hvilket meget senere hen ad vejen giver dem ret til livrentebetalinger.

Når enkeltpersoner tager offentligt servicejob, er en del af beslutningen om at tage imod et jobtilbud, om personen kan leve af lønnen minus pensionsbidraget. Afvejningen er, at medarbejderen ikke behøver at spare så meget op til pensionering fra de resterende lønkroner. Desuden varetages investeringen helt eller delvist af pensionssystemet.

Offentlige myndigheder bidrager

Offentlige myndigheder bidrager også til medarbejdernes pensionsordninger. Mange bureauer er forpligtet til at matche (eller næsten matche) det beløb, som medarbejderne bidrager med. Agenturer ser dette som en personaleomkostning svarende til andre arbejdsgiverbetalte ydelser som sygeforsikringspræmier og livsforsikringer.

En noget tilsvarende omkostning i den private sektor er et arbejdsgivermatch med en medarbejders 401 (k) bidrag. Disse bidrag investeres for at finansiere annuitetsbetalinger og øge de monetære reserver.

Hvordan beløb bestemmes

Alle statsansatte modtager ikke det samme annuitetsbeløb. Generelt afhænger hver pensionists beløb af den pågældendes tjenesteår og højeste løn. De offentligt ansatte med lange ansættelsesforhold og høje lønninger bidrager samlet set mere end andre med kortere ansættelsesforhold og lavere lønninger.

Alder spiller ind når fastlæggelse af pensionsberettigelse hvilket er, når en medarbejder kan begynde at modtage livrentebetalinger. Pensionssystemer beregner pensionsberettigelse uafhængigt. Bare fordi et system har en regel om, at alder og tjenesteår skal være lig med eller overstige 80, betyder det ikke, at andre bruger den samme metode.

Hvordan berettigelse bestemmes

Før medarbejdere går på pension, kender de berettigelsesreglerne og præcis, hvor mange penge de skal betale i livrente. Det skyldes, at pensionssystemerne sjældent ændrer reglerne for eksisterende medarbejdere. Når ændringer er nødvendige, gælder de ofte kun for nyansatte eller ansatte med meget lidt ansættelse i pensionssystemet.

Bare fordi en medarbejder når pensionsberettigelse, betyder det ikke, at medarbejderen automatisk går på pension. Faktisk går relativt få offentligt ansatte på pension efter berettigelse. I stedet fortsætter de med at arbejde og bidrager derfor til deres pensionssystemer med forventningen om, at deres livrentebetalinger er højere, fordi de ventede på at begynde at modtage dem.

Sådan bidrager skatteyderne

Alt i alt finansierer skatteyderne i sidste ende statsansattes pensioner, men til gengæld modtager de en arbejdsstyrke af offentligt ansatte, som udfører regeringens forretninger.

Offentligt ansatte bidrager til deres pensionering både som skatteydere og som ansatte, der stift og rutinemæssigt sparker en del af deres lønsedler ind.

Agenturer bidrager også som en fordel, ligesom arbejdsgivere i den private sektor nogle gange gør for deres ansatte. Pensionssystemer investerer disse bidrag for at betale nuværende pensionister og opbygge reserver til langsigtet levedygtighed.